קרש חיתוך וסכין בהנחה

לרוכש אאחד מסוגי

קרשי החיתוך שלנו.

יוכל לזכות בסכין כסף

איכותית בהנחה גדולה.

( מתוך המלאי בלבד/

 אם נשאר)

לפרטים/הזמנה אנא התקשר  050-2618686