בית מזוזה S151

עץ : סיסם

קלף  : 25 ס"מ

כללי  : 32 ס"מ