צנצנת סיסם בקבוקי

 צנצנת צרה וגבוהה כשל בקבוק.

 "ציורי- טבע" וגוונים יוצאיי דופן של הסיסם.

 מתאימה לעיצוב קלסי טהור.